Aansprakelijkheid bij datalekken
Aansprakelijkheid bij datalekken

Voor het niet (tijdig) melden van een datalek kan een boete ter hoogte van 10 procent van de jaaromzet worden opgelegd. Een goede reden dus om datalekken serieus te nemen.Lees verder

Algemene verordening gegevensbescherming per 2018
Algemene verordening gegevensbescherming per 2018

In dit artikel komt aan de orde welke veranderingen er voor in Nederland gevestigde organisaties op stapel staan.Lees verder

Informatiebeveiliging: het begint met beleid
Informatiebeveiliging: het begint met beleid

Het afdekken van risico’s is een systematisch proces dat nooit afgelopen is. Hierbij geldt vaak dat eerst het zogenaamde ‘laaghangend fruit’ geplukt wordt.Lees verder

Informatiebeveiliging: welke risico’s loopt uw bedrijf?
Informatiebeveiliging: welke risico’s loopt uw bedrijf?

Databeveiliging is voor elke organisatie relevant. Daarom zoomen we in dit artikel in op de potentiële risico’s die veel organisaties lopen.Lees verder

Waarom ISO 27001?
Waarom ISO 27001?

Sinds 2013 door organisaties in Nederland gehanteerd. Deze standaard en het internationale karakter daarvan dienen een tweeledig doel die wij behandelen in dit artikel.Lees verder

De zwakste schakel in databeveiliging
De zwakste schakel in databeveiliging

meestal wanneer gevoelige data op straat komen te liggen, komt hier in eerste instantie geen kwade wil bij kijken.Lees verder

Informatiebeveiliging Magazine
Informatiebeveiliging Magazine

Ondernemen is vooral een kwestie van lef hebben. Elke nieuwe wet- en regelgeving kan worden gezien als kans om uw bedrijf op te verbeteren. Daarom een magazine over het onderwerp van 2018:Lees verder

Alles draait om verbeteren
Alles draait om verbeteren

Het behalen van een ISO certificaat wordt nog vaak gezien als een verplicht nummer, bijvoorbeeld omdat het wordt verlangd door die ene belangrijke klant. Levert het het bedrijf niet direct iets op, ma...Lees verder

Informatieplicht energiebesparing, ook voor u van toepassing?
Informatieplicht energiebesparing, ook voor u van toepassing?

Type A- en B-bedrijven moeten energiebesparende maatregelen uitvoeren die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Uitgangspunt hierbij vormt de lijst met Erkende maatregelen.Lees verder

MyQ, de digitale kwaliteitsmanager van Conformiso
MyQ, de digitale kwaliteitsmanager van Conformiso

De kracht van Conformiso zit in de combinatie van onze professionals, slimme software tools en een zeer actieve community van klanten.Lees verder

Wereldmarktleider Cordstrap werd begeleid bij transitie ISO 9001:2015
Wereldmarktleider Cordstrap werd begeleid bij transitie ISO 9001:2015

Conformiso begeleidde Cordstrap bij de transitie naar de nieuwe ISO 9001:2015 norm. In korte tijd is er veel werk verzet, en het resultaat mag er zijn.Lees verder

Outsourcen KAM bleek de oplossing
Outsourcen KAM bleek de oplossing

Deze keer Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling. Conformiso voert voor dit succesvolle bedrijf het volledig onderhoud en beheer uit van hun KAM-managementsystemen.Lees verder

Hoe houd ik mijn Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) actueel?
Hoe houd ik mijn Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) actueel?

Er is geen bedrijf of organisatie waar veiligheid onbelangrijk is. Maar alleen het uitvoeren van een RI&E is niet voldoende.Lees verder

Waarom ISO 14001?
Waarom ISO 14001?

Redenen genoeg om dit managementsysteem in te voeren, ofschoon het (nog) niet altijd of overal verplicht gesteld is.Lees verder

Veilig en gezond werken?
Veilig en gezond werken?

Men bleef voortdurend naar ISO kijken om tot één Arbo managementsysteem te komen, dat internationaal toegepast en erkend kon worden. Dit is het resultaat.Lees verder

EINDRAPPORT Benchmark Informatie beveiliging
EINDRAPPORT Benchmark Informatie beveiliging

Deze verschaft inzicht in de stand van zaken bij het Nederlandse bedrijfsleven, met tips passend bij de uitkomsten van het onderzoek.Lees verder

Conformiso B.V.

Conformiso Magazine

specialistische kennis op het gebied van KAM management

Deze verzameling artikelen draagt bij aan de kennis van bedrijven om zo de kwaliteit en processen te verbeteren.

Kwaliteits-, Arbo, Veiligheids- en Milieumanagement voor het Midden- en Kleinbedrijf. Meer dan 500 bedrijven binnen verschillende branches vertrouwen hun kwaliteitsmanagementsystemen, hun certificering en het opleiden van hun medewerkers aan ons toe.

Meer over onze dienstverlening?

Bezoek onze website

De Run 4312F
5503 LN Veldhoven